Pozitivní vliv EU

Nesporným pozitivním vlivem vstupu naší země do Evropské unie nejsou jen odbourané obchodní překážky a možnost volného cestování po celé Unii (od vstupu do Schengenského prostoru), ale zejména možnost čerpat peníze z evropských rozvojových fondů. Pomineme-li čerpání unijních peněz na nejrůznější pochybné aquaparky, předražené stadiony, podezřelé rekonstrukce historických památek a nákupy předraženého zařízení do nemocnic, musíme se nutně dostat i k nesporně užitečným využitím těchto finančních zdrojů.

Doprava a životní prostředí

Tato dvě témata spolu úzce souvisí. Zatímco čerpání zdrojů na výstavbu silničních i železničních sítí má v naší zemi stálou pachuť tunelování ohromných prostředků, pak finance, věnované například vodovodům, čističkám odpadních vod včetně kanalizace , či budování skládek a spaloven pevného odpadu, jsou vesměs považovány za účelně a užitečně využité.